Aktualności

Nowy sprzęt Jednostek Ratowniczo Gaśniczych w Lublinie

Komenda Miejska PSP w Lublinie w ostatnim czasie wzbogaciła się o nowy sprzęt zakupiony ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, projektu pod nazwą „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”. Głównym inicjatorem projektów i jednostką nadzorującą zakupy jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

 

Wizyta Mołdawskiej Straży Pożarnej

W dniach 23-26 września br. na zaproszenie wójta gminy Konopnica, gościła na terenie powiatu lubelskiego delegacja z Mołdawii realizująca wspólny projekt „Samopomoc lokalna na rzecz bezpieczeństwa". Projekt ten dotyczy utworzenia grup samopomocowych do spraw bezpieczeństwa w czterech peryferyjnie położonych miejscowościach północno-centralnej części Mołdawii. Punktem odniesienia funkcjonowania grup są polskie Ochotnicze Straże Pożarne. W Mołdawii ruch ten nie istnieje, jednak doceniając jego znaczenie zainteresowanie gości skoncentrowane było na organizacji prawnej i funkcjonowaniu ochotniczych straży pożarnych. W dniach 23-24 września mieli oni okazję wizytowania jednostek OSP w gminach Konopnica i Niemce. W dniu 25 września delegacja przyjęta została przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Mirosława Hałasa, który zaprezentował rozwiązania prawne tworzenia i funkcjonowania OSP oraz powiązanie z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym w naszym kraju. 

 

Rajd Ćwiczebny 26 września 2015r. gmina Konopnica

W  dniu 26 września 2015 roku, na terenie gminy Konopnica odbyły się ćwiczenia zgrywające  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym powiatu lubelskiego. Dodatkowo udział wzięła jednostka OSP Wilczopole reprezentująca gminę Głusk. Na poszczególnych etapach, sędziowanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie druhny i druhowie biorący udział w rajdzie musieli sprostać następującym wymaganiom:

     

Informacje

Kontakt

Sekretariat Komendy: (81) 535 13 20

Adres e-mail:    sekretariat@kmpsp.lublin.pl

Adres: ul. Antoniego Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin

Faks Komendy: (81) 532 59 34

Oficer Prasowy:

bryg. mgr inż. Michał Badach

tel. 693 100 021

michal.badach@kmpsp.lublin.pl

 
Zaświadczenie o zdarzeniu

Celem otrzymania zaświadczenia o zdarzeniu należy dokonać opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta Lublina w kwocie 17 PLN oraz wypełnić i przesłać umieszczony poniżej wniosek. Jako tytuł wpłaty należy wpisać: "opłata skarbowa od zaświadczenia w PSP". 

 
Wymagania organizacyjno – techniczne monitoring

Wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

 

Załącznik w formacie *.PDF:

 

  Monitoring_KM_PSP_w_Lublinie_2014 ]

 
ZTU

Zaplecze Techniczno-Usługowe

Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

 

 

Lublin, ul. Zemborzycka 94

(plac wewnętrzny Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2)

godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

tel. 81 744 98 41

ZTU KM PSP REALIZUJE USŁUGI NA RZECZ  

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I OCHOTNICZYCH 

STRAŻY POŻARNYCH, A TAKŻE NA RZECZ PODMIOTÓW

GOSPODARCZYCH I OSÓB FIZYCZNYCH  

ZAPLECZE WYKONUJE PRZEGLĄDY 

REJESTRACYJNE POJAZDÓW DO 3,5 t:

 
Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji.

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w nawiązaniu do zapisów § 17 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przypomina o obowiązku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku.
 

 
Zgaś ryzyko

Program ograniczenia liczby ofiar pożarów

" W ostatnim dziesięcioleciu średnio rocznie w Polsce wybucha ok. 160 tys. pożarów, w wyniku których śmierć ponosi ponad 550 osób, a kolejnych kilka tysięcy doznaje uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli dodać do tego 300-400 zgonów rocznie w wyniku zatruć tlenkiem węgla, to wyłania się sytuacja wymagająca podjęcie zdecydowanych działań w celu ograniczenia tych groźnych zdarzeń. ..."

Statystyki

Zestawienie ilości wyjazdów do zdarzeń jednostek PSP

bieżący miesiąc

 

   
Pożary : 4
Miejscowe zagrożenia: 6
Alarmy fałszywe: 3
   

Wszystkie:

13
 
 Aktualizacja
2  października 2015r.

Wyjazdy od początku

roku:

3757