Aktualności

Szanowni Państwo!


      Siedemnaście lat temu otrzymałem szansę, aby w historii lubelskiej straży pożarnej pozostawić swój ślad -  powierzono mi stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Dzisiaj, w związku z podjęciem decyzji o odejściu ze służby, staram się podsumować i ocenić czas, w którym miałem przyjemność pełnić to zaszczytne stanowisko. Był to okres trudny i wymagający, ale jednocześnie owocny dla naszej służby, gdyż dokonało się w nim wiele korzystnych przemian. To lata pracy, które poświęciłem dla dobra obywateli naszego miasta i powiatu lubelskiego, mając nieodmiennie na względzie misję przyświecającą naszej służbie. Normy etyki zawodowej, nawet w czasach, kiedy nie ujęte były jeszcze w formę pisemną, miały dla mnie wymiar fundamentalny. Starałem się w każdej sytuacji kierować zasadą dobra służby i interesu społecznego, co nie zawsze szło w parze z oczekiwaniami niektórych podwładnych. Zawsze ceniłem i szanowałem ludzi, z którymi miałem okazję pracować i odchodzę z wewnętrznym przekonaniem, iż udało mi się dzięki wspaniałemu zespołowi współpracowników osiągnąć tyle, ile tylko było możliwe. Ostateczny osąd tego okresu i mojej pracy pozostawiam Państwu.

       Pragnę podkreślić, że w trakcie pełnienia służby na stanowisku Komendanta Miejskiego w Lublinie ogromne znaczenie miała dla mnie możliwość poznania i współpracy z  wieloma wspaniałymi ludźmi. Byli to przełożeni, którzy mieli odwagę, by być z nami w chwilach trudnych i udzielać pomocy, dostrzegając i właściwie oceniając wartość naszej pracy i naszych poświęceń. Przełożeni wymagający, ale sprawiedliwi. Byli to również podwładni, dla których codzienna służba jest jednocześnie pasją, a swoje zadania wykonują z zaangażowaniem i poświęceniem, czerpiąc satysfakcję ze swojej pracy i wykorzystując osobiste uzdolnienia, czas oraz energię dla dobra służby. Szczególnie doceniam pracę moich zastępców, dowódców i naczelników oraz ludzi, w większości znajdujących się już na zasłużonych emeryturach, którzy w tej komendzie zostawili swe serce.

       To także grono wspaniałych i oddanych interesowi społecznemu samorządowców: obecny Prezydent Lublina oraz jego poprzednicy, starosta lubelski i jego poprzednik, pełniący swe funkcje od 1999 r. oraz liczne grono wójtów i burmistrzów szesnastu gmin Powiatu Lubelskiego. Byli oni zawsze doskonałymi partnerami we współpracy przy tworzeniu nowoczesnego systemu ratowniczego, aktywnie wspierającymi wszelkie inicjatywy i wykazującymi przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców.

       Nie sposób nie dostrzec także grona kilku tysięcy strażaków ochotników - społeczników gotowych nieść pomoc w każdej sytuacji zagrożenia.

      W otoczeniu tylu wspaniałych ludzi i w atmosferze wzajemnego zrozumienia oraz życzliwości wszelkie trudności i problemy okazywały się możliwe do rozwiązania. Wszystkim tym niezwykłym ludziom oraz sympatykom naszej formacji pragnę wyrazić swoją wdzięczność za wspólny trud, wsparcie w każdej sytuacji, a także właściwe rozumienie znaczenia naszej służby. Dzięki Wam mogę odejść w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku.

      Przez ostatnie lata wzrósł prestiż naszej formacji, zmieniły się warunki służby a wyposażenie zmodernizowano. Dzięki ofiarnej służbie i ciągłemu dążeniu do podniesienia poziomu świadczonych usług zyskaliśmy aprobatę społeczną, a środowisko strażackie skonsolidowało się. Jest to dorobek pokoleń strażaków, który nasze środowisko ma obowiązek zachować i rozwijać dla dobra służby i społeczeństwa.

     Moja decyzja o odejściu podyktowana jest w dużej mierze właściwą, w moim odczuciu, interpretacją interesu służby i dobra komendy, dla której poświęciłem siedemnaście lat swego życia. Na zakończenie tego etapu mojej drogi zawodowej i życiowej, pragnę raz jeszcze złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, z którymi miałem możliwość współpracować oraz życzyć Państwu sukcesów i niegasnącej energii przy realizacji wszelkich planów oraz spełnienia i satysfakcji z własnych dokonań, a Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie dalszego dynamicznego rozwoju.

 

Z wyrazami szacunku:  

Lublin, dnia 29 kwietnia 2016r.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z filmem pt. „Pożar i gaz w szkole”.

Film został zrealizowany w ramach projektu „Bezpieczna szkoła w strefie Schengen”, współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, na polecenie Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin przy współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

 

Narada z funkcyjnymi OSP powiatu lubelskiego

W dniu 13 kwietnia 2016 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyła się coroczna narada z udziałem pracowników urzędów gmin i urzędów miast prowadzących sprawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz Komendantów Gminnych Zarządów Gminnych ZOSP RP z terenu powiatu.

 

STOP POŻAROM TRAW !

" ... Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (szybki bieg to prawie 20 km/h, szybka jazda na rowerze to około 30 km/h). W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej jego prędkości i gwałtownej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt."  

 

Wielkanoc w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

22 marca 2016 roku odbyło się uroczyste Spotkanie Wielkanocne pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Na wstępie głos zabrał Komendant Miejski PSP w Lublinie st. bryg. Mirosław Hałas składając pracownikom oraz ich najbliższym życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych. Szczególne podziękowania i wyróżnienie za przygotowanie uroczystości otrzymały panie z Wydziału Organizacyjno-Kadrowego tutejszej komendy. Następnie błogosławieństwa przygotowanych przez pracowników komendy pokarmów dokonał ks. mł. bryg. Mirosław Ładniak. Na uroczystości nie zabrakło również przedstawicielki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w osobie Pani mł. bryg. w stanie spoczynku Elżbiety Żydek.

 

 

Informacje

Kontakt

Sekretariat Komendy: (81) 535 13 20

Adres e-mail:    sekretariat@kmpsp.lublin.pl

Adres: ul. Antoniego Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin

Faks Komendy: (81) 532 59 34

Oficer Prasowy:

mł. kpt. mgr inż. Andrzej Szacoń

tel. 691 854 749

andrzej.szacon@kmpsp.lublin.pl

 
Zaświadczenie o zdarzeniu

Celem otrzymania zaświadczenia o zdarzeniu należy dokonać opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta Lublina w kwocie 17 PLN oraz wypełnić i przesłać umieszczony poniżej wniosek. Jako tytuł wpłaty należy wpisać: "opłata skarbowa od zaświadczenia w KM PSP Lublin". 

 
Wymagania organizacyjno – techniczne monitoring

Wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

 

Załącznik w formacie *.PDF:

 

  Monitoring_KM_PSP_w_Lublinie_2014 ]

 
ZTU

Zaplecze Techniczno-Usługowe

Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

 

 

Lublin, ul. Zemborzycka 94

(plac wewnętrzny Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2)

godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

tel. 81 744 98 41

ZTU KM PSP REALIZUJE USŁUGI NA RZECZ  

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I OCHOTNICZYCH 

STRAŻY POŻARNYCH, A TAKŻE NA RZECZ PODMIOTÓW

GOSPODARCZYCH I OSÓB FIZYCZNYCH  

ZAPLECZE WYKONUJE PRZEGLĄDY 

REJESTRACYJNE POJAZDÓW DO 3,5 t:

 
Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji.

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w nawiązaniu do zapisów § 17 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przypomina o obowiązku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku.
 

 
Zgaś ryzyko

Program ograniczenia liczby ofiar pożarów

" W ostatnim dziesięcioleciu średnio rocznie w Polsce wybucha ok. 160 tys. pożarów, w wyniku których śmierć ponosi ponad 550 osób, a kolejnych kilka tysięcy doznaje uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli dodać do tego 300-400 zgonów rocznie w wyniku zatruć tlenkiem węgla, to wyłania się sytuacja wymagająca podjęcie zdecydowanych działań w celu ograniczenia tych groźnych zdarzeń. ..."

Statystyki

Zestawienie ilości wyjazdów do zdarzeń jednostek PSP

bieżący miesiąc

 

   
Pożary : 5
Miejscowe zagrożenia: 7
Alarmy fałszywe: 2
   

Wszystkie:

14
 
 Aktualizacja
2 maja 2016r.

Wyjazdy do zdarzeń od początku roku:

1505