Aktualności

UWAGA ! Ogłoszenie o zmianie miejsca przeprowadzenia kolejnego etapu naboru


Informujemy, że II oraz III etap postępowania kwalifikacyjnego tj. próba wydolnościowa   i sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) przeprowadzone zostaną na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 KM PSP w Lublinie przy ul. Węglarza 4 w dniu 29 sierpnia 2016 r. w godzinach podanych w ogłoszeniu o naborze.

Przypominamy, że kandydat przed przystąpieniem do drugiego etapu naboru musi przedstawić zaświadczenie lekarskie zgodne z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia o naborze do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z dnia 18 lipca 2016r. 

 

 

 

Wynik I etapu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie na 2017r.

Po zakończeniu I etapu postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie tj. weryfikacji i ocenie złożonej dokumentacji, uprawnień i kwalifikacji kandydatów, komisja zakwalifikowała do następnego etapu postępowania kwalifikacyjnego następujące osoby:

   

Akcja „Młody Bohater” – szef MSWiA nagradza bohaterskie zachowania dzieci

Akcja „Młody Bohater” to nowa inicjatywa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, która służy nagradzaniu i  promowaniu godnych naśladowania postaw wśród dzieci i młodzieży. Nagroda „Młody Bohater” będzie wręczana dzieciom, które ocaliły, bądź aktywnie przyczyniły się do ocalenia życia innych osób. Niezależnie od tego, czy udzieliły one pomocy osobie nieprzytomnej, wezwały służby ratunkowe, czy po prostu zaalarmowały o niebezpieczeństwie, ich dzielność i opanowanie zasługują na nagrodę.

 

Uroczystość wręczenia nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnionym funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej


28 czerwca 2016 r. w MSWiA odbyła się uroczystość wręczenia nagród finansowych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnionym funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, w związku z ich postawą i zaangażowaniem podczas usuwania skutków burz i nawałnic w dniach 17-20 oraz 25-26 czerwca br.

 

Informacje

Kontakt

Sekretariat Komendy: (81) 535 13 20

Adres e-mail:    sekretariat@kmpsp.lublin.pl

Adres: ul. Antoniego Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin

Faks Komendy: (81) 532 59 34

Oficer Prasowy:

kpt. mgr inż. Andrzej Szacoń

tel. 691 854 749

andrzej.szacon@kmpsp.lublin.pl

 
Zaświadczenie o zdarzeniu

Celem otrzymania zaświadczenia o zdarzeniu należy dokonać opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta Lublina w kwocie 17 PLN oraz wypełnić i przesłać umieszczony poniżej wniosek. Jako tytuł wpłaty należy wpisać: "opłata skarbowa od zaświadczenia w KM PSP Lublin". 

 
Wymagania organizacyjno – techniczne monitoring

Wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

 

Załącznik w formacie *.PDF:

 

  Monitoring_KM_PSP_w_Lublinie_2014 ]

 
ZTU

Zaplecze Techniczno-Usługowe

Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

 

 

Lublin, ul. Zemborzycka 94

(plac wewnętrzny Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2)

godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

tel. 81 744 98 41

ZTU KM PSP REALIZUJE USŁUGI NA RZECZ  

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I OCHOTNICZYCH 

STRAŻY POŻARNYCH, A TAKŻE NA RZECZ PODMIOTÓW

GOSPODARCZYCH I OSÓB FIZYCZNYCH  

ZAPLECZE WYKONUJE PRZEGLĄDY 

REJESTRACYJNE POJAZDÓW DO 3,5 t:

 
Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji.

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w nawiązaniu do zapisów § 17 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przypomina o obowiązku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku.
 

 
Zgaś ryzyko

Program ograniczenia liczby ofiar pożarów

" W ostatnim dziesięcioleciu średnio rocznie w Polsce wybucha ok. 160 tys. pożarów, w wyniku których śmierć ponosi ponad 550 osób, a kolejnych kilka tysięcy doznaje uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli dodać do tego 300-400 zgonów rocznie w wyniku zatruć tlenkiem węgla, to wyłania się sytuacja wymagająca podjęcie zdecydowanych działań w celu ograniczenia tych groźnych zdarzeń. ..."

Statystyki

Zestawienie ilości wyjazdów do zdarzeń jednostek PSP

bieżący miesiąc

 

   
Pożary : 19
Miejscowe zagrożenia: 44
Alarmy fałszywe: 11
   

Wszystkie:

74
 
 Aktualizacja
5 sierpnia 2016r.

Wyjazdy do zdarzeń od początku roku:

3251