Aktualności

Zasady naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie na 2016 rok (miejsce pełnienia służby: Lublin, Bełżyce, Bychawa) stanowisko docelowe: ratownik–kierowca, system służby: zmianowy przewidywana ilość przyjęć: 4 osoby

 
Postanowienia ogólne:   
  1. Nabór do służby przygotowawczej w KM PSP w Lublinie przeprowadzany jest w formie konkursu, ma charakter jawny, otwarty, z zachowaniem pisemnej dokumentacji każdego etapu.
  2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby musi spełniać warunki określone w art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1340, ze zmianami), to jest: posiadać obywatelstwo polskie, nie być karanym za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
  3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby musi posiadać prawo jazdy kategorii C. 
  4. Postępowanie kwalifikacyjne na każdym etapie prowadzone jest komisyjnie, skład komisji jest co najmniej trzyosobowy. Składy poszczególnych komisji zostaną ustalone rozkazem Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie.
 

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Bełżyce 2015

W dniu 21 czerwca 2015 roku na stadionie MOSiR w Bełżycach odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Poseł na Sejm RP Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Jan Łopata. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Starosta Lubelski Paweł Pikula, Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra, oraz Panie i Panowie Wójtowie gmin z terenu powiatu lubelskiego.

 

Uroczystości obchodów Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie

W dniu 22 maja br. w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 4 w Lublinie odbyły się uroczystości obchodów Dnia Strażaka Komendy Miejskiej PSP w Lublinie. To strażackie święto uświetnili swoją obecnością m.in. Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie nadbryg. Tadeusz Milewski, przedstawiciele władz samorządowych miasta Lublin, powiatu lubelskiego, burmistrzowie i wójtowie gmin oraz kierownicy współpracujących ze strażakami zespolonych służb, inspekcji i straży szczebla powiatowego. Na uroczystości nie zabrakło również przedstawicieli emerytowanych strażaków.

W czasie uroczystości wręczono odznaczenia, akty nadania stopni służbowych i medale. Dziewięciu strażaków zostało odznaczonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych Brązową Odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", zaś Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie st. bryg. Witoldowi Zborowskiemu nadany został „Złoty Znak Związku”. Aż 58 strażaków zostało awansowanych na wyższe stopnie służbowe, zaś 26 funkcjonariuszy zostało odznaczonych medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

 

Płouszowice – ćwiczenia na budowie węzła obwodnicy Lublina

W dniu 20 maja 2015 roku o godzinie 12:00 w miejscowości Płouszowice odbyły się ćwiczenia zorganizowane przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Straż Pożarną, związane z ratownictwem technicznym, wydobywaniem poszkodowanych  zasypanych w wykopach oraz uwięzionych przez elementy konstrukcji betonowych. W działaniach udział wzięli strażacy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Nr 1 i Nr 3 w Lublinie oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Puławach, prowadzący pokaz działań dla zgromadzonych na budowie węzła obwodnicy pracowników firmy „BUDIMEX”, oraz zaproszonych gości i przedstawicieli mediów. W działaniach udział wzięło 6 zastępów. Podczas ćwiczeń widzowie mogli zapoznać się z metodyką postępowania, sprzętem wykorzystywanym podczas tego typu akcji - posiadanym przez Państwową Straż Pożarną oraz trudnościami jakie pojawiają w czasie ich prowadzenia.

 

Bezpieczne szkoły w Lublinie

Od stycznia bieżącego roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej uczestniczy w realizacji projektu: “Bezpieczna szkoła w strefie Schengen". Projekt jest wspólną inicjatywą Gminy Lublin, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej w zakresie poprawy bezpieczeństwa szkół i placówek oświatowych   w Lublinie. Pozwoli szkołom i placówkom oświatowym przygotować się na ewentualne sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.  

 

Informacje

Kontakt

Sekretariat Komendy: (81) 535 13 20

Adres e-mail:    sekretariat@kmpsp.lublin.pl

Adres: ul. Antoniego Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin

Faks Komendy: (81) 532 59 34

Oficer Prasowy:

bryg. mgr inż. Michał Badach

tel. 693 100 021

michal.badach@kmpsp.lublin.pl

 
Wymagania organizacyjno – techniczne monitoring

Wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

 

Załącznik w formacie *.PDF:

 

  Monitoring_KM_PSP_w_Lublinie_2014 ]

 
Gra edukacyjna QUESTCITY

QuestCity jest bezpłatną grą edukacyjną, która uczy dzieci bezpiecznych zachowań na wypadek wystąpienia różnorodnych zdarzeń niebezpiecznych. W grze gracz gromadzi doświadczenie oraz wirtualne dukaty, które przyznawane mu są i kumulowane na jego koncie po rozwiązaniu każdej trudnej sytuacji decyzyjnej. QuestCity stanowi nieformalne narzędzie edukacyjne w postaci gry skierowanej głównie do dzieci w wieku od 8 do 12 lat (praktycznie nie ma ograniczeń wiekowych). Stworzono ją aby motywować i przyciągać zainteresowanie młodych Europejczyków tematyką bezpieczeństwa osobistego, jak również bezpieczeństwa naszego najbliższego otoczenia. Gra jest dostępna obecnie w 10 językach. 

W Polsce w grę QuestCity gra już ponad 2000 graczy!!!
Strona internetowa gry: www.questcity.eu
 
ZTU

Zaplecze Techniczno-Usługowe

Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

 

 

Lublin, ul. Zemborzycka 94

(plac wewnętrzny Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2)

godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

tel. 81 744 98 41

ZTU KM PSP REALIZUJE USŁUGI NA RZECZ  

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I OCHOTNICZYCH 

STRAŻY POŻARNYCH, A TAKŻE NA RZECZ PODMIOTÓW

GOSPODARCZYCH I OSÓB FIZYCZNYCH  

ZAPLECZE WYKONUJE PRZEGLĄDY 

REJESTRACYJNE POJAZDÓW DO 3,5 t:

 
Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji.

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w nawiązaniu do zapisów § 17 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przypomina o obowiązku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku.
 

 

Program ograniczenia liczby ofiar pożarów

 

" W ostatnim dziesięcioleciu średnio rocznie w Polsce wybucha ok. 160 tys. pożarów, w wyniku których śmierć ponosi ponad 550 osób, a kolejnych kilka tysięcy doznaje uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli dodać do tego 300-400 zgonów rocznie w wyniku zatruć tlenkiem węgla, to wyłania się sytuacja wymagająca podjęcie zdecydowanych działań w celu ograniczenia tych groźnych zdarzeń. ..."

Statystyki

Zestawienie ilości wyjazdów do zdarzeń jednostek PSP

bieżący miesiąc

 

   
Pożary : 95
Miejscowe zagrożenia: 125
Alarmy fałszywe: 36
   

Wszystkie:

256
 
 Aktualizacja
21 lipca 2015 r.

Wyjazdy od początku

roku:

2642