Aktualności

Nieodpłatne przekazanie składu pojazdów dla OSP

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej województwa lubelskiego.

 Komenda Miejska PSP w Lublinie informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania niżej wymienione pojazdy:

 

Jelcz - ciągnik siodłowy, numer rejestracyjny - LU34312, rok produkcji 1989. Samochód stanowi majątek w użyczeniu z Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, dotychczas użytkowana  w JRG Bełżyce.

Naczepa ACSP 18, numer rejestracyjny LUA028H, rok produkcji 1985. Naczepa stanowi majątek w użyczeniu z Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, dotychczas użytkowana  w JRG Bełżyce.

FS - LUBLIN III, numer rejestracyjny LU14998, rok produkcji 2000. Samochód stanowi majątek Komendy Miejskiej PSP w Lublinie, dotychczas użytkowany przez Zaplecze Techniczno Usługowe.

Zainteresowane jednostki prosimy o kontakt z Wydziałem Kwatermistrzowsko Technicznym Komendy Miejskiej PSP w Lublinie w terminie do dnia 16 listopada 2015 r. pod nr tel. 607 069 747.

 

"Zakręcona" akcja - nakrętki dla hospicjum

5 listopada 2015 r. strażacy ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu lubelskiego oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie po raz kolejny uczestniczyli w załadunku plastikowych zakrętek w Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Tym razem było ich ok. 12 ton, a zebrane zostały w ramach Zakręconej Akcji, prowadzonej już od wielu lat przez tę placówkę.

 

Grób brandmajstra Sawickiego

W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych, staramy się nie zapominać o grobach naszych najbliższych. W tym roku Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie kontynuując szczytną tradycję, zajął się grobem brandmajstra Kazimierza Sawickiego, będącego dowódcą lubelskich strażaków na początku XX w. Pracownicy wydziału starannie uporządkowali teren wokół pomnika oraz oczyścili płytę nagrobną z nagromadzonych zanieczyszczeń. Na grobie zapalono również znicz upamiętniający więź łączącą wszystkich strażaków niezależnie od czasu i miejsca.

 

tekst: mł. ogn. Marcin Rozwałka / foto: st. kpt. Tomasz Kędra

 

Nowy sprzęt Jednostek Ratowniczo Gaśniczych w Lublinie

Komenda Miejska PSP w Lublinie w ostatnim czasie wzbogaciła się o nowy sprzęt zakupiony ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, projektu pod nazwą „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”. Głównym inicjatorem projektów i jednostką nadzorującą zakupy jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

 

Wizyta Mołdawskiej Straży Pożarnej

W dniach 23-26 września br. na zaproszenie wójta gminy Konopnica, gościła na terenie powiatu lubelskiego delegacja z Mołdawii realizująca wspólny projekt „Samopomoc lokalna na rzecz bezpieczeństwa". Projekt ten dotyczy utworzenia grup samopomocowych do spraw bezpieczeństwa w czterech peryferyjnie położonych miejscowościach północno-centralnej części Mołdawii. Punktem odniesienia funkcjonowania grup są polskie Ochotnicze Straże Pożarne. W Mołdawii ruch ten nie istnieje, jednak doceniając jego znaczenie zainteresowanie gości skoncentrowane było na organizacji prawnej i funkcjonowaniu ochotniczych straży pożarnych. W dniach 23-24 września mieli oni okazję wizytowania jednostek OSP w gminach Konopnica i Niemce. W dniu 25 września delegacja przyjęta została przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Mirosława Hałasa, który zaprezentował rozwiązania prawne tworzenia i funkcjonowania OSP oraz powiązanie z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym w naszym kraju. 

 

Informacje

Kontakt

Sekretariat Komendy: (81) 535 13 20

Adres e-mail:    sekretariat@kmpsp.lublin.pl

Adres: ul. Antoniego Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin

Faks Komendy: (81) 532 59 34

Oficer Prasowy:

bryg. mgr inż. Michał Badach

tel. 693 100 021

michal.badach@kmpsp.lublin.pl

 
Zaświadczenie o zdarzeniu

Celem otrzymania zaświadczenia o zdarzeniu należy dokonać opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta Lublina w kwocie 17 PLN oraz wypełnić i przesłać umieszczony poniżej wniosek. Jako tytuł wpłaty należy wpisać: "opłata skarbowa od zaświadczenia w PSP". 

 
Wymagania organizacyjno – techniczne monitoring

Wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

 

Załącznik w formacie *.PDF:

 

  Monitoring_KM_PSP_w_Lublinie_2014 ]

 
ZTU

Zaplecze Techniczno-Usługowe

Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

 

 

Lublin, ul. Zemborzycka 94

(plac wewnętrzny Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2)

godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

tel. 81 744 98 41

ZTU KM PSP REALIZUJE USŁUGI NA RZECZ  

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I OCHOTNICZYCH 

STRAŻY POŻARNYCH, A TAKŻE NA RZECZ PODMIOTÓW

GOSPODARCZYCH I OSÓB FIZYCZNYCH  

ZAPLECZE WYKONUJE PRZEGLĄDY 

REJESTRACYJNE POJAZDÓW DO 3,5 t:

 
Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji.

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w nawiązaniu do zapisów § 17 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przypomina o obowiązku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku.
 

 
Zgaś ryzyko

Program ograniczenia liczby ofiar pożarów

" W ostatnim dziesięcioleciu średnio rocznie w Polsce wybucha ok. 160 tys. pożarów, w wyniku których śmierć ponosi ponad 550 osób, a kolejnych kilka tysięcy doznaje uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli dodać do tego 300-400 zgonów rocznie w wyniku zatruć tlenkiem węgla, to wyłania się sytuacja wymagająca podjęcie zdecydowanych działań w celu ograniczenia tych groźnych zdarzeń. ..."

Statystyki

Zestawienie ilości wyjazdów do zdarzeń jednostek PSP

bieżący miesiąc

 

   
Pożary : 61
Miejscowe zagrożenia: 50
Alarmy fałszywe: 11
   

Wszystkie:

122
 
 Aktualizacja
9 listopada 2015r.

Wyjazdy od początku

roku:

4223