Aktualności

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Bełżyce 2015

W dniu 21 czerwca 2015 roku na stadionie MOSiR w Bełżycach odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Poseł na Sejm RP Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Jan Łopata. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Starosta Lubelski Paweł Pikula, Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra, oraz Panie i Panowie Wójtowie gmin z terenu powiatu lubelskiego.

 

Uroczystości obchodów Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie

W dniu 22 maja br. w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 4 w Lublinie odbyły się uroczystości obchodów Dnia Strażaka Komendy Miejskiej PSP w Lublinie. To strażackie święto uświetnili swoją obecnością m.in. Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie nadbryg. Tadeusz Milewski, przedstawiciele władz samorządowych miasta Lublin, powiatu lubelskiego, burmistrzowie i wójtowie gmin oraz kierownicy współpracujących ze strażakami zespolonych służb, inspekcji i straży szczebla powiatowego. Na uroczystości nie zabrakło również przedstawicieli emerytowanych strażaków.

W czasie uroczystości wręczono odznaczenia, akty nadania stopni służbowych i medale. Dziewięciu strażaków zostało odznaczonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych Brązową Odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", zaś Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie st. bryg. Witoldowi Zborowskiemu nadany został „Złoty Znak Związku”. Aż 58 strażaków zostało awansowanych na wyższe stopnie służbowe, zaś 26 funkcjonariuszy zostało odznaczonych medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

 

Płouszowice – ćwiczenia na budowie węzła obwodnicy Lublina

W dniu 20 maja 2015 roku o godzinie 12:00 w miejscowości Płouszowice odbyły się ćwiczenia zorganizowane przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Straż Pożarną, związane z ratownictwem technicznym, wydobywaniem poszkodowanych  zasypanych w wykopach oraz uwięzionych przez elementy konstrukcji betonowych. W działaniach udział wzięli strażacy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Nr 1 i Nr 3 w Lublinie oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Puławach, prowadzący pokaz działań dla zgromadzonych na budowie węzła obwodnicy pracowników firmy „BUDIMEX”, oraz zaproszonych gości i przedstawicieli mediów. W działaniach udział wzięło 6 zastępów. Podczas ćwiczeń widzowie mogli zapoznać się z metodyką postępowania, sprzętem wykorzystywanym podczas tego typu akcji - posiadanym przez Państwową Straż Pożarną oraz trudnościami jakie pojawiają w czasie ich prowadzenia.

 

Bezpieczne szkoły w Lublinie

Od stycznia bieżącego roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej uczestniczy w realizacji projektu: “Bezpieczna szkoła w strefie Schengen". Projekt jest wspólną inicjatywą Gminy Lublin, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej w zakresie poprawy bezpieczeństwa szkół i placówek oświatowych   w Lublinie. Pozwoli szkołom i placówkom oświatowym przygotować się na ewentualne sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.  

 

Nieodpłatne przekazanie pojazdu Magirus Deutz SD-30

Komendy Miejskie / Powiatowe PSP województwa lubelskiego.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania niżej wymieniony pojazd: Magirus Deutz SD-30  -  numer rejestracyjny  LUB 988B, rok produkcji 1977. Samochód  stanowi majątek w użyczeniu z  Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, jest użytkowany w JRG nr 2 Lublin.

 

Zainteresowane komendy prosimy o kontakt z Wydziałem Kwatermistrzowsko Technicznym Komendy Miejskiej PSP w Lublinie w terminie do dnia 15 maja 2015 r. pod nr tel. 607 069 747.

 

Informacje

Kontakt

Sekretariat Komendy: (81) 535 13 20

Adres e-mail:    sekretariat@kmpsp.lublin.pl

Adres: ul. Antoniego Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin

Faks Komendy: (81) 532 59 34

Oficer Prasowy:

bryg. mgr inż. Michał Badach

tel. 693 100 021

michal.badach@kmpsp.lublin.pl

 
Wymagania organizacyjno – techniczne monitoring

Wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

 

Załącznik w formacie *.PDF:

 

  Monitoring_KM_PSP_w_Lublinie_2014 ]

 
Gra edukacyjna QUESTCITY

QuestCity jest bezpłatną grą edukacyjną, która uczy dzieci bezpiecznych zachowań na wypadek wystąpienia różnorodnych zdarzeń niebezpiecznych. W grze gracz gromadzi doświadczenie oraz wirtualne dukaty, które przyznawane mu są i kumulowane na jego koncie po rozwiązaniu każdej trudnej sytuacji decyzyjnej. QuestCity stanowi nieformalne narzędzie edukacyjne w postaci gry skierowanej głównie do dzieci w wieku od 8 do 12 lat (praktycznie nie ma ograniczeń wiekowych). Stworzono ją aby motywować i przyciągać zainteresowanie młodych Europejczyków tematyką bezpieczeństwa osobistego, jak również bezpieczeństwa naszego najbliższego otoczenia. Gra jest dostępna obecnie w 10 językach. 

W Polsce w grę QuestCity gra już ponad 2000 graczy!!!
Strona internetowa gry: www.questcity.eu
 
ZTU

Zaplecze Techniczno-Usługowe

Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

 

 

Lublin, ul. Zemborzycka 94

(plac wewnętrzny Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2)

godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

tel. 81 744 98 41

ZTU KM PSP REALIZUJE USŁUGI NA RZECZ  

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I OCHOTNICZYCH 

STRAŻY POŻARNYCH, A TAKŻE NA RZECZ PODMIOTÓW

GOSPODARCZYCH I OSÓB FIZYCZNYCH  

ZAPLECZE WYKONUJE PRZEGLĄDY 

REJESTRACYJNE POJAZDÓW DO 3,5 t:

 
Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji.

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w nawiązaniu do zapisów § 17 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przypomina o obowiązku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku.
 

 

Program ograniczenia liczby ofiar pożarów

 

" W ostatnim dziesięcioleciu średnio rocznie w Polsce wybucha ok. 160 tys. pożarów, w wyniku których śmierć ponosi ponad 550 osób, a kolejnych kilka tysięcy doznaje uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli dodać do tego 300-400 zgonów rocznie w wyniku zatruć tlenkiem węgla, to wyłania się sytuacja wymagająca podjęcie zdecydowanych działań w celu ograniczenia tych groźnych zdarzeń. ..."

Statystyki

Zestawienie ilości wyjazdów do zdarzeń jednostek PSP

bieżący miesiąc

 

   
Pożary : 158
Miejscowe zagrożenia: 148
Alarmy fałszywe: 69
   

Wszystkie:

375
 
 Aktualizacja
3 lipca 2015 r.

Wyjazdy od początku

roku:

2421