Aktualności

Wigilia w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

18 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie wigilijne strażaków i pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Komendant Miejski PSP w Lublinie st. bryg. Mirosław Hałas podziękował wszystkim za cały rok pracy i złożył najlepsze życzenia świąteczne wszystkim strażakom, pracownikom oraz ich rodzinom. W spotkaniu uczestniczył również kapelan lubelskich strażaków ks. mł. bryg. Mirosław Ładniak. Po wspólnym odśpiewaniu kolędy błogosławił opłatek, którym dzielili się potem wszyscy uczestnicy spotkania. Świąteczny charakter spotkania podkreślała choinka, kolędy i przede wszystkim tradycyjne potrawy, przygotowane przez samych pracowników komendy.

 

 

Sytuacja na Ukrainie: brak jakiegokolwiek zagrożenia w związku z incydentem w elektrowni jądrowej na Ukrainie – 5 grudnia 2014 r.

W związku z rozpowszechnianiem przez nieodpowiedzialne osoby nieprawdziwej informacji o zagrożeniu spowodowanym incydentem w ukraińskiej elektrowni jądrowej Zaporoże na Ukrainie, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że brak jest jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego dla Polski.

Sytuacja radiacyjna kraju jest całodobowo monitorowana przez Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych. Na podstawie danych z systemu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nie stwierdzono żadnych odchyleń od wartości normalnych (nie odnotowano wzrostu poziomu mocy dawki promieniowania gamma na terenie Polski).

 

Pogrzeb Komendanta Wacława Stachyry

W dniu 2 grudnia 2014 roku w wieku 87 lat zmarł Wacław Stachyra. Pogrzeb odbędzie się  4 grudnia 2014 roku o godz. 14:00 w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Bełżycach.

Ppłk. poż. Wacław Stachyra był pierwszym Komendantem Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bełżycach od momentu utworzenia powiatu bełżyckiego w 1956 roku. Następnie po likwidacji powiatów pełnił funkcję Komendanta Rejonowej Straży Pożarnej w Bełżycach do roku 1982. Komendant Stachyra w okresie sprawowania swych obowiązków wniósł szczególny wkład w organizowanie i szkolenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie podległego powiatu. Inicjował akcje edukacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wymiany pokryć dachowych wśród mieszkańców okolic Bełżyc. Uczestniczył również w pracach związanych z przygotowaniem i przekazaniem do użytku budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bełżycach w lipcu 1974 roku, mieszczącego się przy ulicy księdza biskupa Tomasza Wilczyńskiego 7, stanowiącego obecnie siedzibę Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Bełżycach.

 

 

Uroczyste przekazanie sprzętu

W dniu 13 listopada 2014 roku w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu i pojazdów oraz konferencja podsumowująca projekt: „Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego czynnikiem wzmocnienia zdolności Państwowej Straży Pożarnej w zakresie skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii na terenie województwa lubelskiego”.

 

Dzień 11 listopada 2014 roku

W związku z obchodami święta 11 listopada, lubelscy strażacy uczestniczyli w oficjalnych uroczystościach podczas mszy w Archikatedrze Lubelskiej  oraz na Placu Litewskim w centrum Lublina. Podczas części oficjalnej, przedstawiciele służb mundurowych naszego miasta w tym Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Tadeusz Milewski oraz Komendant Miejski PSP w Lublinie st. bryg. Mirosław Hałas złożyli wieniec pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Informacje

Kontakt

Sekretariat Komendy:                  (81) 535 13 20

Adres e-mail:    sekretariat@kmpsp.lublin.pl

Adres: ul. A. Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin

Faks Komendy: (81) 532 59 34

 
Wymagania organizacyjno – techniczne monitoring

Wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

 

Załącznik w formacie *.PDF:

 

  Monitoring_KM_PSP_w_Lublinie_2014 ]

 
Gra edukacyjna QUESTCITY

QuestCity jest bezpłatną grą edukacyjną, która uczy dzieci bezpiecznych zachowań na wypadek wystąpienia różnorodnych zdarzeń niebezpiecznych. W grze gracz gromadzi doświadczenie oraz wirtualne dukaty, które przyznawane mu są i kumulowane na jego koncie po rozwiązaniu każdej trudnej sytuacji decyzyjnej. QuestCity stanowi nieformalne narzędzie edukacyjne w postaci gry skierowanej głównie do dzieci w wieku od 8 do 12 lat (praktycznie nie ma ograniczeń wiekowych). Stworzono ją aby motywować i przyciągać zainteresowanie młodych Europejczyków tematyką bezpieczeństwa osobistego, jak również bezpieczeństwa naszego najbliższego otoczenia. Gra jest dostępna obecnie w 10 językach. 

W Polsce w grę QuestCity gra już ponad 2000 graczy!!!
Strona internetowa gry: www.questcity.eu
 
ZTU

Zaplecze Techniczno-Usługowe

Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

 

 

Lublin, ul. Zemborzycka 94

(plac wewnętrzny Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2)

godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

tel. 81 744 98 41

ZTU KM PSP REALIZUJE USŁUGI NA RZECZ  

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I OCHOTNICZYCH 

STRAŻY POŻARNYCH, A TAKŻE NA RZECZ PODMIOTÓW

GOSPODARCZYCH I OSÓB FIZYCZNYCH  

ZAPLECZE WYKONUJE PRZEGLĄDY 

REJESTRACYJNE POJAZDÓW DO 3,5 t:

 
Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji.

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w nawiązaniu do zapisów § 17 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przypomina o obowiązku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku.
 

 
CZAD

Zasady bezpieczeństwa. 

Statystyki

Zestawienie ilości wyjazdów jednostek PSP

bieżący miesiąc

 

   
Pożary : 66
Miejscowe zagrożenia: 88
Alarmy fałszywe: 29
   

Wszystkie:

183
 
 Aktualizacja
15 grudnia 2014 r.

Wyjazdy od początku

roku:

4198