Aktualności

Wizyta Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

W dniu 17 lipca 2014 roku, lubelskich strażaków odwiedził Komendant Główny generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Komendant Główny w asyście Komendanta Wojewódzkiego starszego brygadiera Tadeusza Milewskiego oraz zastępców, starszego brygadiera Zbigniewa Czępińskiego i starszego brygadiera Gustawa Włodarczyka, został oficjalnie powitany przez Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie starszego brygadiera Mirosława Hałasa. Spotkanie związane było z akcją przeprowadzoną w dniu 14 lipca 2014 roku, dotyczącą wydobycia osoby, na którą osunął się grunt w głębokim wykopie podczas prowadzonych prac budowlanych. W czasie wizyty Komendant Leśniakiewicz spotkał się ze strażakami drugiej zmiany służbowej JRG nr 1, 2 i 3 w Lublinie, uczestniczącymi w akcji ratowniczej. W trakcie spotkania dokonał wręczenia wyróżnień i podziękował za przeprowadzenie skutecznej akcji ratowniczej, która zakończyła się uratowaniem przysypanego mężczyzny. 

 

Pożar przy ulicy Lubartowskiej w Lublinie

Tuż przed północą 14 lipca 2014 roku Dyżurny Miejskiego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie otrzymał informację dotyczącą pożaru mieszkania przy ulicy Lubartowskiej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia widoczne były płomienie wydobywające się z okien mieszkania na piętrze budynku. Po ugaszeniu pożaru i przeszukaniu zgliszcz odnaleziono zwłoki jednej osoby. Miejsce zdarzenia przekazano Policji. W akcji udział brało 6 zastępów Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

Wydobycie zasypanego mężczyzny

14 Lipca około godziny 13:00 do Miejskiego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wpłynęło zgłoszenie z ulicy Akademickiej 19. Podczas prowadzonych prac remontowo-budowlanych obiektu Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie doszło do wypadku. W wykopie znajdującym się przy budynku został zasypany pracownik firmy budowlanej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, strażakom Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Lublinie udało się dotrzeć do poszkodowanego i nawiązać z nim kontakt. Trwającą kilka godzin akcję wydobywania osoby uwięzionej utrudniała niewielka przestrzeń wykopu oraz osypujący i niestabilny grunt. Prace prowadzone były za pomocą saperek i narzędzi murarskich, ziemia z osuwiska była wydobywana na powierzchnię wiadrami. Po około godzinie udało się oswobodzić ręce poszkodowanego. Dalszych kilka godzin zajęło odkopywanie i stabilizowanie gruntu w wykopie. Po uwolnieniu i wydobyciu, mężczyznę przekazano zespołowi pogotowia ratunkowego i odwieziono do szpitala. Na miejscu zdarzenia działania prowadzone były przez 12 zastępów Państwowej Straży Pożarnej.

 

Wypadek - studnia, Chmiel Pierwszy, gmina Jabłonna

W dniu 10 lipca 2014 roku z miejscowości Chmiel Pierwszy gmina Jabłonna, powiat lubelski dyżurny Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie otrzymał informację o poszkodowanym znajdującym się w studni. Do zdarzenia zostały zadysponowane trzy zastępy, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Lublinie. Po przybyciu na miejsce ustalono, że mężczyzna znajdował się w studni o średnicy 110cm i głębokości około 30m. W początkowej fazie działań poszkodowany był utrzymywany przez strażaków na powierzchni wody, następnie zabezpieczony przez ratownika wysokościowego został wydobyty na powierzchnię i przekazany zespołowi Państwowego Ratownictwa Medycznego z niewielkimi obrażeniami ciała. Dzięki profesjonalnej, szybkiej i skutecznej interwencji udało się szczęśliwie ocalić ludzkie życie.

 

Festyn Integracyjny "Bądź bezpieczny i dbaj o zdrowie"

W dniu 4 czerwca 2014 r. w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dla Dzieci i Młodzieży im. Prof. Zofii Sękowskiej przy ul. Hirszfelda 6 w Lublinie odbył się festyn integracyjny pod hasłem "Bądź bezpieczny i dbaj o zdrowie". Celem imprezy było propagowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży, codziennie narażonych na różnego rodzaju zagrożenia. W festynie wzięli udział strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, którzy zaprezentowali szczegóły pracy ratowników. W ramach akcji promocyjnej projektu pod nazwą "Usprawnienie ratownictwa na drogach - etap III", uczestnicy festynu, tj. dzieci i młodzież otrzymały specjalne zestawy zawierające między innymi opaski i kamizelki odblaskowe.

   

 

Informacje

ZTU

Zaplecze Techniczno-Usługowe

Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

 

 

Lublin, ul. Zemborzycka 94

(plac wewnętrzny Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2)

godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

tel. 81 744 98 41

ZTU KM PSP REALIZUJE USŁUGI NA RZECZ  

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I OCHOTNICZYCH 

STRAŻY POŻARNYCH, A TAKŻE NA RZECZ PODMIOTÓW

GOSPODARCZYCH I OSÓB FIZYCZNYCH  

ZAPLECZE WYKONUJE PRZEGLĄDY 

REJESTRACYJNE POJAZDÓW DO 3,5 t:

 
Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji.

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w nawiązaniu do zapisów § 17 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przypomina o obowiązku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku.
 

Postanowienia rozporządzenia określają: „w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników” co dla obiektów oświatowych oznacza termin do końca listopada (względnie do końca grudnia dla uczelni wyższych) każdego roku. 

 

Zgodnie z § 17 ust. 4 cytowanego rozporządzenia „właściciel lub zarządca obiektu objętego obowiązkiem przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji jest zobowiązany powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) PSP (w tym przypadku Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie) o terminie próbnej ewakuacji, nie później niż na tydzień przed jej przeprowadzeniem”.
 

W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (obiekty użyteczności publicznej przeznaczone przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak: szpitale, domy pomocy społecznej, żłobki i przedszkola, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Załączniki w formacie *.PDF:

[ Zgłoszenie próbnej ewakuacji ]

[ Protokół próbnej ewakuacji ]

 
CZAD

Zasady bezpieczeństwa. 

 
OWADY

Usuwanie owadów błonkoskrzydłych.

Statystyki

 

 

Zestawienie ilości wyjazdów jednostek PSP

bieżący miesiąc

 

   
Pożary : 87
Miejscowe zagrożenia: 110
Alarmy fałszywe: 8
   

Wszystkie:

205
 
 Aktualizacja
21 lipca 2014 r.

Wyjazdy od początku

roku:

2483