Aktualności
   

Uroczystość wręczenia odznaczeń

W dniu 20 sierpnia 2015 roku w świetlicy Komendy Miejskiej PSP w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych "Krzyż Zasługi za Dzielność". Dekoracji dokonał Wojewoda Lubelski Pan Wojciech Wilk w asyście Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Tadeusza Milewskiego. Wśród odznaczonych funkcjonariuszy znaleźli się strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Lublinie: mł. kpt. Andrzej Czubacki oraz ogn. Paweł Baranowski, biorący udział w ratowaniu poszkodowanych w wypadku do którego doszło w miejscowości Stawek w maju 2014 roku. Odznaczenia otrzymali również mł. ogn. Radosław Czubacki z Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie oraz str. Daniel Czopek z Komendy Powiatowej PSP w Puławach. Gratulujemy!

 

 

Zasady naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie na 2016 rok (miejsce pełnienia służby: Lublin, Bełżyce, Bychawa) stanowisko docelowe: ratownik–kierowca, system służby: zmianowy przewidywana ilość przyjęć: 4 osoby

 
Postanowienia ogólne:   
  1. Nabór do służby przygotowawczej w KM PSP w Lublinie przeprowadzany jest w formie konkursu, ma charakter jawny, otwarty, z zachowaniem pisemnej dokumentacji każdego etapu.
  2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby musi spełniać warunki określone w art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1340, ze zmianami), to jest: posiadać obywatelstwo polskie, nie być karanym za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
  3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby musi posiadać prawo jazdy kategorii C. 
  4. Postępowanie kwalifikacyjne na każdym etapie prowadzone jest komisyjnie, skład komisji jest co najmniej trzyosobowy. Składy poszczególnych komisji zostaną ustalone rozkazem Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie.
 

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Bełżyce 2015

W dniu 21 czerwca 2015 roku na stadionie MOSiR w Bełżycach odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Poseł na Sejm RP Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Jan Łopata. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Starosta Lubelski Paweł Pikula, Burmistrz Bełżyc Ryszard Góra, oraz Panie i Panowie Wójtowie gmin z terenu powiatu lubelskiego.

 

Informacje

Kontakt

Sekretariat Komendy: (81) 535 13 20

Adres e-mail:    sekretariat@kmpsp.lublin.pl

Adres: ul. Antoniego Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin

Faks Komendy: (81) 532 59 34

Oficer Prasowy:

bryg. mgr inż. Michał Badach

tel. 693 100 021

michal.badach@kmpsp.lublin.pl

 
Zaświadczenie o zdarzeniu

Celem otrzymania zaświadczenia o zdarzeniu należy dokonać opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta Lublina w kwocie 17 PLN oraz wypełnić i przesłać umieszczony poniżej wniosek. Jako tytuł wpłaty należy wpisać: "opłata skarbowa od zaświadczenia w PSP". 

 
Wymagania organizacyjno – techniczne monitoring

Wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

 

Załącznik w formacie *.PDF:

 

  Monitoring_KM_PSP_w_Lublinie_2014 ]

 
Gra edukacyjna QUESTCITY

QuestCity jest bezpłatną grą edukacyjną, która uczy dzieci bezpiecznych zachowań na wypadek wystąpienia różnorodnych zdarzeń niebezpiecznych. W grze gracz gromadzi doświadczenie oraz wirtualne dukaty, które przyznawane mu są i kumulowane na jego koncie po rozwiązaniu każdej trudnej sytuacji decyzyjnej. QuestCity stanowi nieformalne narzędzie edukacyjne w postaci gry skierowanej głównie do dzieci w wieku od 8 do 12 lat (praktycznie nie ma ograniczeń wiekowych). Stworzono ją aby motywować i przyciągać zainteresowanie młodych Europejczyków tematyką bezpieczeństwa osobistego, jak również bezpieczeństwa naszego najbliższego otoczenia. Gra jest dostępna obecnie w 10 językach. 

W Polsce w grę QuestCity gra już ponad 2000 graczy!!!
Strona internetowa gry: www.questcity.eu
 
ZTU

Zaplecze Techniczno-Usługowe

Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

 

 

Lublin, ul. Zemborzycka 94

(plac wewnętrzny Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2)

godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

tel. 81 744 98 41

ZTU KM PSP REALIZUJE USŁUGI NA RZECZ  

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I OCHOTNICZYCH 

STRAŻY POŻARNYCH, A TAKŻE NA RZECZ PODMIOTÓW

GOSPODARCZYCH I OSÓB FIZYCZNYCH  

ZAPLECZE WYKONUJE PRZEGLĄDY 

REJESTRACYJNE POJAZDÓW DO 3,5 t:

 
Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji.

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w nawiązaniu do zapisów § 17 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przypomina o obowiązku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku.
 

Statystyki

Zestawienie ilości wyjazdów do zdarzeń jednostek PSP

bieżący miesiąc

 

   
Pożary : 120
Miejscowe zagrożenia: 74
Alarmy fałszywe: 28
   

Wszystkie:

222
 
 Aktualizacja
13 sierpnia 2015 r.

Wyjazdy od początku

roku:

2988