Aktualności

Wigilia w Komendzie

22 grudnia 2015 r. odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne strażaków i pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Uroczystość rozpoczął Komendant Miejski PSP w Lublinie st. bryg. Mirosław Hałas składając podziękowania i życzenia świąteczne wszystkim strażakom, pracownikom oraz ich rodzinom. Po wspólnym odśpiewaniu kolędy kapelan lubelskich strażaków ks. mł. bryg. Mirosław Ładniak błogosławił opłatek, którym podzielili się wszyscy obecni na świątecznym spotkaniu.

 

Seminarium naukowe pt. Współczesne rozumienie Obrony Cywilnej i Terytorialnej

Dnia 15 grudnia 2015 r. w Wyższej  Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, odbyło się  seminarium naukowe pt. "Współczesne rozumienie Obrony Cywilnej i Terytorialnej". Współgospodarzem seminarium była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

 

 

"Zakręcona" akcja - nakrętki dla hospicjum

5 listopada 2015 r. strażacy ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu lubelskiego oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie po raz kolejny uczestniczyli w załadunku plastikowych zakrętek w Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Tym razem było ich ok. 12 ton, a zebrane zostały w ramach Zakręconej Akcji, prowadzonej już od wielu lat przez tę placówkę.

 

Grób brandmajstra Sawickiego

W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych, staramy się nie zapominać o grobach naszych najbliższych. W tym roku Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie kontynuując szczytną tradycję, zajął się grobem brandmajstra Kazimierza Sawickiego, będącego dowódcą lubelskich strażaków na początku XX w. Pracownicy wydziału starannie uporządkowali teren wokół pomnika oraz oczyścili płytę nagrobną z nagromadzonych zanieczyszczeń. Na grobie zapalono również znicz upamiętniający więź łączącą wszystkich strażaków niezależnie od czasu i miejsca.

 

tekst: mł. ogn. Marcin Rozwałka / foto: st. kpt. Tomasz Kędra

 

Nowy sprzęt Jednostek Ratowniczo Gaśniczych w Lublinie

Komenda Miejska PSP w Lublinie w ostatnim czasie wzbogaciła się o nowy sprzęt zakupiony ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, projektu pod nazwą „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”. Głównym inicjatorem projektów i jednostką nadzorującą zakupy jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

 

Informacje

Kontakt

Sekretariat Komendy: (81) 535 13 20

Adres e-mail:    sekretariat@kmpsp.lublin.pl

Adres: ul. Antoniego Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin

Faks Komendy: (81) 532 59 34

Oficer Prasowy:

bryg. mgr inż. Michał Badach

tel. 693 100 021

michal.badach@kmpsp.lublin.pl

 
Zaświadczenie o zdarzeniu

Celem otrzymania zaświadczenia o zdarzeniu należy dokonać opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta Lublina w kwocie 17 PLN oraz wypełnić i przesłać umieszczony poniżej wniosek. Jako tytuł wpłaty należy wpisać: "opłata skarbowa od zaświadczenia w PSP". 

 
Wymagania organizacyjno – techniczne monitoring

Wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

 

Załącznik w formacie *.PDF:

 

  Monitoring_KM_PSP_w_Lublinie_2014 ]

 
ZTU

Zaplecze Techniczno-Usługowe

Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

 

 

Lublin, ul. Zemborzycka 94

(plac wewnętrzny Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2)

godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

tel. 81 744 98 41

ZTU KM PSP REALIZUJE USŁUGI NA RZECZ  

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I OCHOTNICZYCH 

STRAŻY POŻARNYCH, A TAKŻE NA RZECZ PODMIOTÓW

GOSPODARCZYCH I OSÓB FIZYCZNYCH  

ZAPLECZE WYKONUJE PRZEGLĄDY 

REJESTRACYJNE POJAZDÓW DO 3,5 t:

 
Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji.

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w nawiązaniu do zapisów § 17 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przypomina o obowiązku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku.
 

 
Zgaś ryzyko

Program ograniczenia liczby ofiar pożarów

" W ostatnim dziesięcioleciu średnio rocznie w Polsce wybucha ok. 160 tys. pożarów, w wyniku których śmierć ponosi ponad 550 osób, a kolejnych kilka tysięcy doznaje uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli dodać do tego 300-400 zgonów rocznie w wyniku zatruć tlenkiem węgla, to wyłania się sytuacja wymagająca podjęcie zdecydowanych działań w celu ograniczenia tych groźnych zdarzeń. ..."

Statystyki

Zestawienie ilości wyjazdów do zdarzeń jednostek PSP

bieżący miesiąc

 

   
Pożary : 103
Miejscowe zagrożenia: 110
Alarmy fałszywe: 69
   

Wszystkie:

282
 
 Aktualizacja
20 stycznia 2016r.

Wyjazdy od początku

roku:

282