Aktualności

Wizyta strażaków w filii nr 35 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

W dniu 13 października 2014 roku na terenie filii nr 35 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie czekała niezwykła atrakcja. Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przybyli swym wozem ratowniczo-gaśniczym. Obecne na miejscu dzieci uczestniczyły w specjalnie przygotowanej akcji ratowniczej, zapoznawały się z wyposażeniem i trudami pracy strażaków.

 

Pożegnanie Andrzeja Szerafina

W dniu 29 września 2014 roku w świetlicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyło się uroczyste pożegnanie przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne Dowódcy Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej Nr 2 w Lublinie st. kpt. Andrzeja Szerafina. Służbę w straży pożarnej rozpoczął on w 1987 r., jako strażak w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie.

 

Wizyta w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie

W dniu 18 września 2014 r. strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odwiedzili Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie.

   

VI Memoriał im. Krzysztofa Cieślickiego w Bełżycach

W dniu 5 września 2014 roku na Stadionie Miejskim w Bełżycach odbył się VI memoriał im. Krzysztofa Cieślickiego. W rozgrywkach udział wzięło 10 drużyn piłkarskich reprezentujących poszczególne Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Komendy Miejskiej PSP w Lublinie, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Ratunkowe w Bełżycach, Policję w Bełżycach, Komendę Powiatową PSP w Opolu Lubelskim oraz Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą w Lublinie.

 

Informacje

Kontakt

Sekretariat Komendy:                  81 53 51 320

Adres e-mail:    sekretariat@kmpsp.lublin.pl

Adres: ul. A. Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin

 

 
Wymagania organizacyjno – techniczne monitoring

Wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

 

Załącznik w formacie *.PDF:

 

  Monitoring_KM_PSP_w_Lublinie_2014 ]

 
ZTU

Zaplecze Techniczno-Usługowe

Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

 

 

Lublin, ul. Zemborzycka 94

(plac wewnętrzny Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2)

godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

tel. 81 744 98 41

ZTU KM PSP REALIZUJE USŁUGI NA RZECZ  

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I OCHOTNICZYCH 

STRAŻY POŻARNYCH, A TAKŻE NA RZECZ PODMIOTÓW

GOSPODARCZYCH I OSÓB FIZYCZNYCH  

ZAPLECZE WYKONUJE PRZEGLĄDY 

REJESTRACYJNE POJAZDÓW DO 3,5 t:

 
Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji.

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w nawiązaniu do zapisów § 17 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przypomina o obowiązku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku.
 

Postanowienia rozporządzenia określają: „w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników” co dla obiektów oświatowych oznacza termin do końca listopada (względnie do końca grudnia dla uczelni wyższych) każdego roku. 

 

Zgodnie z § 17 ust. 4 cytowanego rozporządzenia „właściciel lub zarządca obiektu objętego obowiązkiem przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji jest zobowiązany powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) PSP (w tym przypadku Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie) o terminie próbnej ewakuacji, nie później niż na tydzień przed jej przeprowadzeniem”.
 

W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (obiekty użyteczności publicznej przeznaczone przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak: szpitale, domy pomocy społecznej, żłobki i przedszkola, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Załączniki w formacie *.PDF:

[ Zgłoszenie próbnej ewakuacji ]

[ Protokół próbnej ewakuacji ]

 
CZAD

Zasady bezpieczeństwa. 

 
OWADY

Usuwanie owadów błonkoskrzydłych.

Statystyki

 

 

Zestawienie ilości wyjazdów jednostek PSP

bieżący miesiąc

 

   
Pożary : 67
Miejscowe zagrożenia: 82
Alarmy fałszywe: 37
   

Wszystkie:

186
 
 Aktualizacja
14 października 2014 r.

Wyjazdy od początku

roku:

3451