Aktualności

VI Memoriał im. Krzysztofa Cieślickiego w Bełżycach

W dniu 5 września 2014 roku na Stadionie Miejskim w Bełżycach odbył się VI memoriał im. Krzysztofa Cieślickiego. W rozgrywkach udział wzięło 10 drużyn piłkarskich reprezentujących poszczególne Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Komendy Miejskiej PSP w Lublinie, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Ratunkowe w Bełżycach, Policję w Bełżycach, Komendę Powiatową PSP w Opolu Lubelskim oraz Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą w Lublinie.

 

Ćwiczenia straży w skansenie

W dniu 28 sierpnia 2014 r. o godz. 13.00 na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej przy Al. Warszawskich odbyły się ćwiczenia strażaków Komendy Miejskiej PSP w Lublinie. Założeniem do ćwiczeń był pożar na terenie otwartego w ubiegłym roku Muzealnego Miasteczka Prowincjonalnego.  

 

Zawody o Puchar Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w kolarstwie szosowym

 

W dniu 2 sierpnia 2014 r. w Jastkowie koło Lublina odbyła się III edycja zawodów o Puchar Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w kolarstwie szosowym. 

 

"Mobilna" akcja poboru krwi w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie

W dniu 28 lipca 2014 roku (poniedziałek) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie oraz strażacy z Lublina organizują „mobilną” akcję poboru krwi. Odbędzie się ona z użyciem specjalnego ambulansu, który będzie się znajdować przed strażnicą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ulicy Szczerbowskiego 6. 

 

Wizyta Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

W dniu 17 lipca 2014 roku, lubelskich strażaków odwiedził Komendant Główny generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Komendant Główny w asyście Komendanta Wojewódzkiego starszego brygadiera Tadeusza Milewskiego oraz zastępców, starszego brygadiera Zbigniewa Czępińskiego i starszego brygadiera Gustawa Włodarczyka, został oficjalnie powitany przez Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie starszego brygadiera Mirosława Hałasa. Spotkanie związane było z akcją przeprowadzoną w dniu 14 lipca 2014 roku, dotyczącą wydobycia osoby, na którą osunął się grunt w głębokim wykopie podczas prowadzonych prac budowlanych. W czasie wizyty Komendant Leśniakiewicz spotkał się ze strażakami drugiej zmiany służbowej JRG nr 1, 2 i 3 w Lublinie, uczestniczącymi w akcji ratowniczej. W trakcie spotkania dokonał wręczenia wyróżnień i podziękował za przeprowadzenie skutecznej akcji ratowniczej, która zakończyła się uratowaniem przysypanego mężczyzny. 

 

Informacje

Wymagania organizacyjno – techniczne monitoring

Wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

 

Załącznik w formacie *.PDF:

 

Monitoring_KM_PSP_w_Lublinie_2014 ]

 
ZTU

Zaplecze Techniczno-Usługowe

Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

 

 

Lublin, ul. Zemborzycka 94

(plac wewnętrzny Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2)

godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

tel. 81 744 98 41

ZTU KM PSP REALIZUJE USŁUGI NA RZECZ  

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I OCHOTNICZYCH 

STRAŻY POŻARNYCH, A TAKŻE NA RZECZ PODMIOTÓW

GOSPODARCZYCH I OSÓB FIZYCZNYCH  

ZAPLECZE WYKONUJE PRZEGLĄDY 

REJESTRACYJNE POJAZDÓW DO 3,5 t:

 
Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji.

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w nawiązaniu do zapisów § 17 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przypomina o obowiązku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku.
 

Postanowienia rozporządzenia określają: „w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników” co dla obiektów oświatowych oznacza termin do końca listopada (względnie do końca grudnia dla uczelni wyższych) każdego roku. 

 

Zgodnie z § 17 ust. 4 cytowanego rozporządzenia „właściciel lub zarządca obiektu objętego obowiązkiem przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji jest zobowiązany powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) PSP (w tym przypadku Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie) o terminie próbnej ewakuacji, nie później niż na tydzień przed jej przeprowadzeniem”.
 

W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (obiekty użyteczności publicznej przeznaczone przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak: szpitale, domy pomocy społecznej, żłobki i przedszkola, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Załączniki w formacie *.PDF:

[ Zgłoszenie próbnej ewakuacji ]

[ Protokół próbnej ewakuacji ]

 
CZAD

Zasady bezpieczeństwa. 

 
OWADY

Usuwanie owadów błonkoskrzydłych.

Statystyki

 

 

Zestawienie ilości wyjazdów jednostek PSP

bieżący miesiąc

 

   
Pożary : 36
Miejscowe zagrożenia: 45
Alarmy fałszywe: 18
   

Wszystkie:

99
 
 Aktualizacja
10 września 2014 r.

Wyjazdy od początku

roku:

3026