Emeryci

Wycieczka grupy emerytów pożarnictwa z woj. lubelskiego na Kretę

W dniach od 13 do 20 września 2017r. Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów RP w Lublinie zorganizował wycieczkę zagraniczną na Kretę w której uczestniczyło 46 osób. Kreta jest największą grecką wyspą i piątą co do wielkości wyspą śródziemnomorską, położoną na Morzu Śródziemnym. Największym miastem jest Heraklion. Krajobraz wyspy tworzą skaliste wybrzeża przeplatające się z szerokimi, jasnymi plażami. Klimat ma cechy umiarkowane, jak i subtropikalne. 13 września o godzinie 11.00 po odprawie bagażowej na lotnisku w Świdniku i po 140 minutach lotu wylądowaliśmy szczęśliwie w Heraklionie. Nasz hotel Elounda Breeze oddalony  jest około 65 km od lotniska. Położony jest w spokojnej, nadmorskiej dzielnicy kurortu Elounda z pięknym widokiem na słynną Zatokę Mirabello.  W trakcie pobytu dopisała nam piękna, słoneczna pogoda z temperaturą w ciągu dnia dochodzącą do 35 stopni Celsjusza. W ciągu dnia korzystaliśmy z kąpieli w dwóch basenach zlokalizowanych na terenie hotelu oraz wygrzewaliśmy się  na pobliskiej plaży, częściowo piaszczystej.

 

Obchody Dnia Strażaka 2017 w Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koła Miejskiego w Lublinie

Inauguracja Wojewódzkiego Dnia Strażaka odbyła się w dniu 05.05. 2017 r. w Lublinie. Uroczyste obchody zapoczątkowała msza święta odprawiona o godz. 10.30 w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie, ul. Królewska 10,  której przewodniczył ks. biskup Józef Wróbel.

W mszy św. uczestniczyli członkowie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koła Miejskiego w Lublinie w ilości ponad 60 członków, z udziałem m. innymipocztu sztandarowegow osobach: kol. Waldemar Borzęcki, kol. Krzysztof Wójcik i kol. Witold Czech. Z darami do ołtarza szli przedstawiciele: kol. Elżbieta Błaszczyk i kol. Stanisław Marek. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przemaszerowali na Plac Zamkowy, gdzie odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka 2017 z jednoczesnym podkreśleniem 25 lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast emeryci po wykonaniu grupowego, okolicznościowego zdjęcia udali się na wcześniej zaplanowane spotkanie emeryckie, które odbyło się o godz.12.00w restauracji Hades Szeroka w Lublinie. W uroczystym spotkaniu uczestniczyło razem 48 członków Koła oraz 1 gość:- kol. Marian Radomski – Prezes Koła Związku Emerytów przy Areszcie Śledczym w Lublinie.
 

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie

W dniach 28.02-03.03.2017r. w Poroninie odbyło się wyjazdowe posiedzenie ZW ZE i RP RP w Lublinie w którym udział wzięli członkowie ZW, Prezesi Kół i członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Koszt wyjazdu (w tym nocleg i wyżywienie) na posiedzenie i udział w miejscowych wycieczkach do basenów termalnych opłacili uczestnicy posiedzenia. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Stanisław Marek. W trakcie obrad:

- wysłuchano sprawozdań z działalności Zarządu Wojewódzkiego
i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej za rok 2016:

- dokonano analizy realizacja funduszu socjalnego emerytów i rencistów pożarnictwa w 2016 roku i porównano z latami ubiegłymi,

- przedstawiono analizę rocznych sprawozdań z Kół,

- przedstawiono sprawozdanie finansowe i informację o realizacji składek członkowskich przez koła i zarząd wojewódzki za rok 2016,

- poinformowano o odznaczeniach i wyróżnieniach przyznanych w 2016r.,

- poinformowano o podejmowanych działaniach przez Zarząd Główny,

- omówiono ustalenia dokonane na prezydium ZW dotyczące dokumentowania historii Związku w woj. lubelskim.

 

Zebranie sprawozdawczo - noworoczne członków Koła ZE i RP RP w Lublinie

Walne zebranie sprawozdawczo - noworoczne członków Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie odbyło się w dniu 11.01.2017r. w Domu na Podwalu przy rektoralnym kościele p.w. Świętego Wojciecha w Lublinie, ul. Podwale 15. Zebranie poprzedziła msza św. w intencji strażaków i ich rodzin, którą odprawił o godz. 10.00 ks. kapelan Mirosław Ładniak. Po Mszy św. złożono sobie wspólnie życzenia noworoczne i tradycyjnie połamano się opłatkiem. Następnie, Prezes Koła kol. Paweł Dworak zaprosił uczestników mszy św. na zewnątrz obiektu celem wykonania pamiątkowego zdjęcia.

 

Msza Św. w kościele na ul. Podwale 15 w dniu 10.11.2016r.

W dniu 10.11.2016 o godz. 7.30 w kościele pod wezwaniem Świętego Wojciecha na ul. Podwale 15 w Lublinie  mł. bryg. ks. Mirosław Ładniak – Kapelan Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej odprawił mszę świętą w intencji lubelskich strażaków, członków Ochotniczych Straży Pożarnych, pracowników cywilnych i seniorów służby pożarniczej oraz ich rodzin.

 

Wycieczka na Majorkę

W dniach od 2 do 9 października 2016 r. Zarząd Wojewódzki ZE i RP RP w Lublinie zorganizował wycieczkę zagraniczną na wyspę Majorka w której uczestniczyło 30 emerytów pożarnictwa. Ta hiszpańska wyspa to raj pełen słońca, plaż i rozłożystych palm.  Nasz hotel oddalony był kilkanaście kilometrów od lotniska w miejscowości Palmanova, która jest jednym z największych kurortów na wyspie. Mieszkaliśmy w hotelu Palmanova Palace.

 

Wycieczka do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce koło Lubartowa

W dniu 14 września 2016 r. Zarząd Koła ZE i RP RP w Lublinie zorganizował wycieczkę integracyjną do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce koło Lubartowa. Rezerwację zwiedzania  Muzeum wyznaczoną mieliśmy na godz. 10.00. Pomimo korków na drodze zdążyliśmy dojechać do Kozłówki na czas. W tym dniu dopisała nam słoneczna pogoda. Razem było nas 33 osoby w tym dwoje osób ze Świdnika i czworo z Opola Lubelskiego. Podczas zwiedzania zespołu pałacowo-parkowego dużo informacji przekazała nam pani przewodnik o genealogii rodziny Zamoyskich i historii powstania Muzeum ze zbiorami. Podziwialiśmy portrety i obrazy rodziny Zamoyskich, portrety panujących i postacie historyczne (głównie XIX-wieczne kopie wcześniejszych wizerunków), sceny historyczne, kopie dzieł malarstwa europejskiego. Dowiedzieliśmy się, że najcenniejszymi eksponatami w Muzeum są obrazy: Pożegnanie Jana Karola Chodkiewicza z żoną przed wyprawą chocimską Józefa Oleszkiewicza z 1808 roku i odpowiadający mu obraz Śmierć Chodkiewicza w obozie pod Chocimiem Franciszka Smuglewicza. Zobaczyliśmy jeden z najstarszych obrazów w zbiorach - Pejzaż z ruinami antycznymi Johanna Oswalda Harmsa z 1672 roku. Ponadto widzieliśmy eksponaty muzealne takie jak: rzeźby,  francuskie i polskie meble w tym dwie szafy gdańskie z przełomu XVII i XVIII wieku, dwa szklane serwisy po rodzinie Zamoyskich: kryształowy, z francuskiej huty Baccarat i drugi, złocony, zdobiony herbem Zamoyskich Jelita. Naczynia srebrne i platerowane, zestaw 600 sztućców z herbem Habsburgów, francuskie świeczniki ze złoconego brązu, kałamarze, wilki kominkowe, miedziane naczynia kuchenne, wyroby jubilerskie, ceramikę dalekowschodnią i inne wyposażenia pomieszczeń pałacowych. Po zwiedzeniu Muzeum, każdy indywidualnie zwiedził piękny park otaczający pałac. 
 

Odwiedziny u najstarszych emerytów - członków Koła ZEiRP RP w Lublinie

W dniu 19.05.2016r. członkowie Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło w Lublinie w osobach: Prezes Koła Paweł Dworak, sekretarz Koła Adam Skowronek i skarbnik Koła Elżbieta Żydek odwiedzili najstarszych członków Koła zamieszkałych w Sobieszczanach, którzy z racji wieku i niedołężności nie mogli uczestniczyć w uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Strażaka w Lublinie. Najstarszemu członkowi Koła Panu Tadeuszowi Wójtowiczowi wręczono list gratulacyjny adresowany przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie i  Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie z okazji 90 rocznicy urodzin, życząc długich lat życia w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Jubilatowi wręczono kwiaty i słodki upominek. Po drodze odwiedziliśmy drugiego emeryta Pana Zbigniewa Mendla, który w kwietniu br. ukończył 86 lat. Panu Zbyszkowi również życzyliśmy długich lat życia w zdrowiu i szczęściu rodzinnym, wręczając kwiaty i słodki upominek.

 

Obchody Dnia Strażaka w Kole ZE i RP RP w Lublinie

Uroczyste spotkanie z emerytami i rencistami pożarnictwa zrzeszonymi w Kole w Lublinie z okazji Dnia Strażaka odbyło się w dniu 04 maja 2016r. W tym dniu o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej „Domu na Podwalu” przy ul. Podwale 15 w Lublinie okolicznościowe spotkanie otworzył Prezes Koła Paweł Dworak, który powitał 39 członków Koła ZEiRP RP w Lublinie oraz zaproszonych gości w osobach: Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie mł. bryg. mgr inż. Roberta Grelowskiego, Pełniącego Obowiązki Komendanta Miejskiego w Lublinie st. bryg. mgr inż. Witolda Zborowskiego, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Lublinie bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisława Marka. 

 

Zebranie noworoczno-sprawozdawcze członków ZEiRP RP Koła w Lublinie

W dniu 15.01.2016r. o godz. 11.00 w stołówce budynku „Domu na Podwalu” w Lublinie, przy ul. Podwale 15 odbyło się zebranie noworoczno - sprawozdawcze członków Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koła w Lublinie, w którym udział wzięło 39 osób w tym 3 zaproszonych gości.Zebranie otworzył Prezes Koła kol. Paweł Dworak,  powitał uczestników zebrania oraz zaproszonych gości którymi byli: nadbryg. Tadeusz Milewski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, st. bryg. mgr inż. Witold Zborowski – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie, kol. Marian Radomski – Prezes Koła Terenowego Związku Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Lublinie.

 


Strona 2 z 2