Emeryci

Obchody Dnia Strażaka w Kole ZE i RP RP w Lublinie

Uroczyste spotkanie z emerytami i rencistami pożarnictwa zrzeszonymi w Kole w Lublinie z okazji Dnia Strażaka odbyło się w dniu 04 maja 2016r. W tym dniu o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej „Domu na Podwalu” przy ul. Podwale 15 w Lublinie okolicznościowe spotkanie otworzył Prezes Koła Paweł Dworak, który powitał 39 członków Koła ZEiRP RP w Lublinie oraz zaproszonych gości w osobach: Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie mł. bryg. mgr inż. Roberta Grelowskiego, Pełniącego Obowiązki Komendanta Miejskiego w Lublinie st. bryg. mgr inż. Witolda Zborowskiego, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Lublinie bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisława Marka. 

 

Zebranie noworoczno-sprawozdawcze członków ZEiRP RP Koła w Lublinie

W dniu 15.01.2016r. o godz. 11.00 w stołówce budynku „Domu na Podwalu” w Lublinie, przy ul. Podwale 15 odbyło się zebranie noworoczno - sprawozdawcze członków Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koła w Lublinie, w którym udział wzięło 39 osób w tym 3 zaproszonych gości.Zebranie otworzył Prezes Koła kol. Paweł Dworak,  powitał uczestników zebrania oraz zaproszonych gości którymi byli: nadbryg. Tadeusz Milewski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, st. bryg. mgr inż. Witold Zborowski – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie, kol. Marian Radomski – Prezes Koła Terenowego Związku Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Lublinie.

 


Strona 2 z 2