Dane kontaktowe

  Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie.

Biuro Zarządu Koła i Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie znajduje się przy

 
ul. Szczerbowskiego 6c .

Dyżury pełnione są we wtorki od 10.00 do 13.00.
 
Kontakt telefoniczny 81-535-12-92.
 
 
Zostało założone konto dla Koła Miejskiego ZEiRP RP w Lublinie w:
 
Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. I Oddział w Lublinie
 
20-027 Lublin, ul. Karłowicza 4
Nr konta   46 1930 1695 2500 0576 4965 0001