Dokumenty ZEiRP RP

Skład Zarządu Koła ZEiRP RP w Lublinie od dnia 20 marca 2018 roku

Skład Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie VI kadencji od dnia 20 marca 2018 r.

 

 

Statut ZEiRP RP

 Statut Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2010.

 

Statut w formie pliku PDF