Dokumenty ZEiRP RP

Skład Zarządu Koła ZEiRP RP w Lublinie od dnia 20 marca 2018 roku

Skład Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie VI kadencji od dnia 20 marca 2018 r.

 

 

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego.


Wniosek w formie pliku PDF 

 

Regulamin korzystania ze świadczeń z funduszu socjalnego emerytów i rencistów PSP

Regulamin korzystania ze świadczeń z funduszu socjalnego emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie stanowiący Załącznik do Decyzji WK.1741.3.2017 Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z dnia 22 marca 2017 r.

 

Regulamin w formie pliku PDF 

 

Statut ZEiRP RP

 Statut Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2010.

 

Statut w formie pliku PDF