Owady

Usuwanie owadów błonkoskrzydłych (osy, pszczoły).

 

W związku z zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w dniu 10 Lipca 2009 r. „zasadami postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych” informujemy, że Straż Pożarna prowadzi działania ratownicze w związku z zagrożeniem ze strony owadów błonkoskrzydłych w obiektach, w których przebywają grupy dzieci oraz osoby o ograniczonej zdolności do poruszania się tj. żłobkach, przedszkolach, szkołach, internatach, obiektach kolonijnych, szpitalach, ośrodkach zdrowia, przychodniach lekarskich itp.
    W pozostałych obiektach obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w tym zakresie spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu (w myśl art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane). Stosowanie odesłania do ustawy Prawo budowlane jest tym bardziej zasadne, że zdarzenia związane z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych nie są zazwyczaj zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu skutecznie uniemożliwiłaby zagnieżdżenie się w nim owadów.
    Wobec powyższego Straż Pożarna nie prowadzi działań ratowniczych w obiektach innych niż wymienione na wstępie. Ewentualne działania strażaków mogą się ograniczyć do przeprowadzenia ewakuacji osób znajdujących się w zagrożonym terenie otwartym lub pomieszczeniach, oraz wydzielenia i oznakowania strefy zagrożenia. Usunięcie gniazda lub roju owadów należy do zadań właściciela lub zarządcy.
    Nie należy próbować samodzielnie usuwać roju lub gniazda (dotyczy również właścicieli i zarządców). Nie należy zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20m w terenie otwartym oraz należy opuścić pomieszczenia, w których znajdują się owady. Nie należy drażnić owadów poprzez rzucanie w nie różnymi przedmiotami, spryskiwania wodą lub środkami owadobójczymi. Należy ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności.
    Wskazane jest skorzystanie z usług firm specjalizujących się w dezynsekcji. Poniżej przedstawiamy dane kontaktowe do firm zajmujących się odpłatnym usuwaniem gniazd i rojów owadów błonkoskrzydłych.

 

Lp. Miasto / Powiat Nazwa i adres firmy Telefon Zakres działania Uwagi
1

Lublin

ALPINEX
ul. Ametystowa 18/20
502-366-165 Miasto/Powiat całodobowo
2 Lublin Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja s.c.
ul. Krochmalna 24

081 532-4835,

505-986-186

Miasto/Powiat całodobowo
3 Lublin ABA Sanimax
ul. Krasickiego 78
081 749-88-89 Miasto/Powiat Pn-Pt 9:00-15:00
4 Lublin DEZYDERIUSZ
ul. Rycerka 6/18

694-256-156,

882-443-211

Miasto/Powiat całodobowo
5 Lublin

ZABIJ SZKODNIKA

518-722-655

Miasto/Powiat całodobowo
6 Lublin

ANTYSZKODNIK.PL
ul. Młyńska 3

533-329-642

Miasto/Powiat całodobowo

 

Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych.


[ plik pdf ]

 

 


Uwaga !!!

 

Koszty związane z usunięciem roju, gniazda owadów będą wynikały z umowy zawartej z firmą przez podmiot lub osobę zgłaszającą zapotrzebowanie na usługę. Wymienione firmy nie są związane z Państwową Strażą Pożarną. Podane dane teleadresowe zostały pobrane z ogólnodostępnych stron Internetowych – istnieją inne firmy!