Ognik

ramach rządowego programu „Bezpieczna +” w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie powstała sala edukacyjna „OGNIK”. „Bezpieczna +”  - to program realizowany w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” – „Ogniki”. Zadanie związane jest z realizacją celu szczegółowego nr 4 – „Tworzenie warunków do prowadzenia w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności przeciwpożarowego. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz kształtowanie ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zewnętrznych i umiejętności zachowania się w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Akcja skierowana jest  do najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Na realizację projektu wygospodarowane zostały pomieszczenia w Jednostce Ratowniczo–Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr 4 przy ul. Węglarza 4 w Lublinie, sala przypomina typowe mieszkanie wraz ze sprzętem i wyposażeniem, które mogą być źródłem zagrożeń.
 
 
W ramach programu przeszkoleni strażacy prowadzą zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego. Rolą strażaków jest wytłumaczenie dzieciom, jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla (czadem), jak należy dbać o prawidłową wentylację pomieszczeń, do jakich zagrożeń może doprowadzić niewłaściwe użytkowanie sprzętu domowego oraz jak powinna przebiegać ewakuacja z miejsca objętego pożarem. Ponadto dzieci mogą zobaczyć jak rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru, jak działają czujki dymu oraz tlenku węgla. Dzieci nauczą się również jak skutecznie wezwać służby ratownicze czy udzielić pierwszej pomocy. Będą też mogły przymierzyć specjalnie dla nich przygotowane ubrania strażackie.