Kierownictwo Komendy Miejskiej PSP w Lublinie

 

 

 

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

  mł. bryg. mgr inż. Marek Fiutka

 

 

 

 

Zastępca

Komendanta Miejskiego

Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie 

bryg. mgr inż. Maciej Błaszczyk

 

 

p. o. Zastępca

Komendanta Miejskiego

Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie 

mł. bryg. mgr inż.  Michał Pytlak