Kierownictwo Komendy Miejskiej PSP w Lublinie

  

Komendant Miejski

Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

  bryg. mgr inż. Marek Fiutka

 

 

 Zastępca

Komendanta Miejskiego

Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie 

bryg. mgr inż. Maciej Błaszczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastępca

Komendanta Miejskiego

Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie 

st. kpt. mgr inż. Rafał Goliszek